شرایط اعطای نمایندگی

صنایع غذایی توصیف، جهت پخش محصولات خود از شهرهای مختلف ایران از بین شرکتهای فعال پخش مواد غذایی نمایندگی فعال فروش می پذیرد .

شرایط اعطای نمایندگی :

نمایندگی به شرکتهای پخش مواد غذایی که در منطقه محلی خود به عنوان شرکت فعال پخش مواد غذایی شناخته می شوند و از حسن اعتبار برخوردار هستند واگذار میشود .

قدرت پخش و فروش و بازاریابی مناسب ( داشتن بازاریاب ، ماشین پخش ، انبار نگهداری کالا و ..
اعتبار و شهرت خوب ( توانایی سپردن ضمانتنامه بانکی )

الویتها همکاری بر اساس :

  • قدرت فروش متقاضیان 
  • قدرت خرید نقدی
  • توانایی پخش و فروش بیشتر

جهت بررسی لطفا مشخصات و روزمه ی خود را آپلود کنید: