سالم

درباره ما

درباره ما

فرآورده های خوراکی توصیف در سال ۱۳۹۰ با هدف بسته بندی ادویه جات خالص از مرغوب ترین و خالص ترین نوع ادویه جات تاسیس شد. ادویه جات پس از تایید کیفیت و تست های آزمایشگاهی، توسط دستگاه های تمام اتوماتیک بدون کمترین دخالت دست آسیاب و بسته بندی می شود.